HOME | CONTACT | NIEUWSBRIEF NL FR
MuFDB.org
aspectenreflectiestalenten 

Aspecten

ASPECTEN - Permanente tentoonstellingen
 
      


ASPECTEN van het werk van Felix De Boeck.
De collectie van het FeliXart Museum bevat meer dan 700 werken van Felix. Daarnaast beschikken we over een rijk archief met veel beeldmateriaal en een uitgebreide bibliotheek. Dit is een onuitputtelijke bron om jaar na jaar nieuwe aspecten van het werk en leven van deze boeiende figuur te belichten. Actualisering en contextualisering staan hierbij centraal.


KABINETTEN FELIX DE BOECK. DE VROEGE TEKENINGEN (04.11.2018-01.09.2019)

In twee kabinetten worden twee hoogtepunten uit het grafisch oeuvre van Felix De Boeck in de kijker gezet. Het betreft abstracte composities uit de vroege jaren twintig enerzijds, en verschillende reeksen intrigerende en getormenteerde maskers uit de periode 1919-1930. De getekende maskers van Felix De Boeck staan in dialoog met een tiental kleurrijke maskers uit de meest uiteenlopende materialen van Nadia Naveau.
FELIX DE BOECK. HISTORISCHE TENTOONSTELLINGEN (01.06.2017-01.09.2019)

Via een reconstructie van historische tentoonstellingen wordt het plastisch onderzoek van Felix De Boeck in kaart gebracht. We belichten de belangrijkste tentoonstellingen die zijn kunstenaarsparcours uitstippelen: beginnend bij de zomertentoonstellingen van de Doe Stil Voort-kring (1917-1918), over de internationale tentoonstellingen in Genève (1921) en Parijs (1928), zijn eerste museaal overzicht in het Museum van Elsene (1965), tot de grote retrospectieve in het Museum voor Schone Kunsten van Brussel (1981). Op die manier scheppen we een beeld van De Boecks aanwezigheid op de kunstscène en de weerklank die zijn oeuvre kreeg bij bezoekers, pers en critici.


COLLECTIEPRESENTATIE. ABSTRACTIE 1920/1960 (13.03.2016-05.06.2016)


Deze selectie uit de vaste collectie toont twee hoogtepunten uit het oeuvre van Felix De Boeck, namelijk de abstracte periodes. In 1920 was Felix De Boeck één van de hoofdrolspelers van de Zuivere Beelding, het eerste abstracte avontuur in België.
Toen de abstractie na de Tweede Wereldoorlog nieuw leven ingeblazen werd, zal De Boeck tussen 1959 en 1965 terugkeren naar de abstractie. Hiervoor herneemt hij vaak composities uit de jaren 1920.
De tentoonstelling focust op een selectie abstracte werken die opgenomen zijn in verschillende belangrijke internationale tentoonstellingen.


KABINETTEN FELIX DE BOECK 2015-2016


In vier kunstkabinetten - gespreid over twee jaar - brengt het FeliXart Museum werk van Felix De Boeck en hedendaagse kunst samen. In een verrassende collectiepresentatie van zowel schilderijen als tekeningen kan de toeschouwer zich verdiepen in vier thema’s van Felix De Boeck, die in relatie gebracht worden met het werk van Sofie Muller, Marjolijn Dijkman, Stéphanie Leblon en Ruth van Haren Noman. Door een specifieke selectie van de hedendaagse kunstwerken duiken er zowel vormelijk als inhoudelijk interessante en soms onverwachte parallellen op. Zo biedt de tentoonstelling de gelegenheid om de vaste collectie te (her)ontdekken.Sofie Muller en Marjolijn Dijkman (19.04.2015 - 13.09.2015)
Stéphanie Leblon en Ruth van Haren Noman (13.12.2015-28.02.2016)

 
OMRINGD (27.04.2014 - 25.10.2015)
Net zoals de uitdijende regendruppel in een plas, speelt het leven van Felix De Boeck zich af in steeds uitgebreidere kringen. De evolutie van zijn plastisch werk loopt parallel met de gebeurtenissen die zijn lang en boeiend leven ritmeren. Beginnend met traditionele stillevens, zal hij na fauvistische en futuristische experimenten, de weg naar de abstractie inslaan. Als autodidact zal hij zijn plaats vinden binnen de groep jonge ‘revolutionairen’ die pleitte voor een nieuwe maatschappij dankzij een radicale nieuwe kunstvorm. Tegelijk zal hij zijn rol in de avant-gardebewegingen blijven combineren met het landbouwersleven in Drogenbos. De ouderlijke hoeve zal trouwens steeds een vergaderplaats zijn voor discussienamiddagen met talrijke kunstenaars, schrijvers, dichters en filosofen. Ook wanneer De Boeck door familiale omstandigheden zich van de kunstscène afzondert, zal hij zijn horizon blijven verruimen met verdiepende literatuur en zingeving.
De tentoonstelling biedt een selectief overzicht van schilderijen en tekeningen, verrijkt met allerlei archiefmateriaal.

Lees meer

FELIX DE BOECK: DE VASTE COLLECTIE - 8 JAAR INTERACTIE

Het FeliXart Museum zet zijn vaste collectie terug volledig in de kijker met een representatief overzicht van schilderijen én tekeningen van Felix De Boeck -van zijn fauvistische periode over de mystiek geladen werken, zijn experimenten met fluoverf tot zijn abstracte synthesewerken. De collectiepresentatie wordt aangevuld met enkele werken van zowel modernistische als hedendaagse kunstenaars die in de 8 voorbije jaren tentoongesteld werden in het museum, zoals Karel Maes, Hilde Van Sumere, Gaston De Mey, Vaast Colson, Nadia Naveau, Leen Voet, Ief Spincemaille en Renato Nicolodi. Een verrassende confrontatie!

Lees meer


HET OEUVRE VAN FELIX DE BOECK IN TEKENINGEN (10.06.2012-14.10.2012)
Tegenwoordig wordt het werk van Felix De Boeck (1898-1995) vooral geassocieerd met de uit cirkels opgebouwde portretten en biddende handen. Maar zijn oeuvre omvat zoveel meer. Felix De Boeck, die vooral als schilder bekend is, heeft een indrukwekkende verzameling tekeningen achtergelaten, die voor het eerst tentoongesteld wordt in het FeliXart Museum. Deze uitzonderlijke collectie maakt deel uit van de schenking van de Stichting Felix De Boeck aan de Provincie Vlaams-Brabant, en bevat de kunsthistorisch belangrijkste werken van de kunstenaar uit de periode 1917-1955. De overzichtstentoonstelling met een selectie van circa 500 tekeningen van Felix De Boeck toont de hele ontwikkeling van zijn oeuvre, gaande van expressief fauvistische ontwerpen, over krachtige futuristische koppen en kubistische landschappen tot geometrisch abstracte composities van internationaal niveau. Er zijn zelfs tendensen die De Boeck enkel in tekeningen heeft ontwikkeld, zoals een onbekende ‘surrealistische’ periode. De tekeningen, zowel schetsen als afgewerkte tekeningen, zijn de meest authentieke werken en maken het daarom mogelijk om heel de plastische evolutie van de kunstenaar op een neutralere manier te benaderen. Kortom, de tentoonstelling heeft de ambitie om uw beeld van de kunstenaar Felix De Boeck helemaal te veranderen.


'Afgemeten Gevoel' (2009-2010)
Abstracte kunst nodigt ons uit om onze welvertrouwde zichtbare wereld achter te laten om een andere realiteit te ontdekken. Maar wat heeft de abstractie ons te vertellen en op welke manier doet ze dat? Ligt het gevoel in de mystieke perfectie van de zuivere, geometrische abstractie, of eerder in de dynamische spontaneïteit van de lyrische stroming? Het museum presenteert een intergenerationeel parcours waarbij het veelzijdige oeuvre van Felix De Boeck aangevuld wordt met grote namen van de Belgische modernistische avant-garde van de jaren ’20, van de tweede generatie abstracten van de jaren’50 en met enkele hedendaagse kunstenaars. Een selectie die resulteert in een originele kijk op het modernisme, die een belangrijke basis vormt voor het kijken naar kunst en de kunst van het kijken… lees meer

Van "Uit de eerste hand" tot "oog in oog"
 In 2008 ging het project "Oog in oog" van start. Dit project was een nieuwe stap in de contextualisering en actualisering van het leven en werk van Felix De Boeck. Na "Uit de eerste hand" waarbij Felix zelf door middel van montages uit ons beeldarchief aan de bezoeker vertelde over zijn werk en leven, komen nu mensen aan het woord die Felix hebben gekend. Zij vertellen over hun eigen ervaringen en ontmoetingen met Felix. Alle verhalen werden zorgvuldig geregistreerd door onze camera.
 
Op 4 mei organiseerde het museum voor de tweede maal de Felix De Boeckdag. Naast verschillende activiteiten voor jong en oud werden die dag in première de eerste montages van Oog-in-Oog-getuigenissen aan het grote publiek getoond. Bezoekers herkenden ongetwijfeld Marc Uytterhoeven (als kleinzoon van Prosper De Troyer) en Eddy Merckx als bevoorrechte getuigen. Ook andere vrienden van Felix vertelden hun anekdotes reeds voor onze camera. Hebt u Felix zelf ook gekend en wil u hierover graag een anekdote vertellen? Graag horen we ook uw verhalen! Onze camera registreert ze allemaal!

VOORBIJE ASPECTEN 
 "Felix De Boeck ‘as found’  Tot zomer 2007 kon u de permanente collectie bezoeken zoals ere-conservator Jan De Kelver ze concipieerde en jarenlang te bekijken was. De permanente tentoonstelling is nu in een steeds wisselende opstelling gekoppeld aan de tijdelijke tentoonstellingen.


FeliXart Museum | Kuikenstraat 6 - B1620 Drogenbos
T +32 (0)2 377 57 22 | F +32 (0)2 377 29 15 | info@FeliXart.org


ERKEND MUSEUM
Deze erkenning op 15.5.2005 geeft het museum de middelen om zijn ambitie, een aantrekkelijke en dynamische museum te worden, zuurstof. Het totaal verniewde kader onder leiding van artistiek directeur Sergio Servellón Sosa en zakelijk directeur Raf Heylen rekent ook op een intense interactie met de liefhebbers, van het werk van De Boeck en van authentiek avantgarde en eigentijdse beeldende kunst replica watches , om zijn werking te optimaliseren. Dat gebeurt via AuthenticART partnerships – en projectwerking.