HOME | CONTACT | NIEUWSBRIEF NL FR
MuFDB.org
aspectenreflectiestalenten 

Reflecties

NABEELD
KOEN BROUCKE - JAN COCKX - VINCENT VAN GOGH
30.03.3014-29.06.2014


ENGLISH

Koen Broucke is historicus en kunstenaar. Hij put zijn werk uit historisch onderzoek dat naadloos overgaat in de productie van beeldend werk en omgekeerd. Zijn specifieke interesse in kunstenaarsbiografieën leidde tot onderzoek rond crisissituaties van kunstenaars, waarbij hij niet voor de gekende kunsthistorische feiten kiest, maar bijna verdwenen documenten en vertellingen onder de aandacht brengt. Zo reconstrueerde hij, aan de hand van teruggevonden zwart-witfoto’s, het tragische leven van Jan Cockx, van diens gecontesteerde rol in de Tweede Wereldoorlog tot diens tragische dood in zijn atelier. Voor Vincent Van Gogh ging Broucke eveneens op zoek naar tijdens bombardementen verdwenen werken, gestolen werken en tekeningen die omwille van preutse burgerlijke moraliteit zijn verdonkermaand.
In de tentoonstelling is naast origineel werk van Vincent Van Gogh en Felix de Boeck, een reeks bijzondere en nieuw opgedoken werken van Jan Cockx uit het interbellum te zien.
 
1+1 = 3
De tentoonstelling maakt deel uit van het project ‘1+1=3’, bestaande uit twee retrospectieve toonmomenten en een Performance-festival, waarbij de interactie tussen muziek en beeldende kunst centraal staat. Koen Broucke gaat de dialoog aan met bevriende kunstenaars zoals Mauro Pawlowski, Jan Michiels, Rebekka Karijord, Peter Holvoet-Hanssen, en een paar van zijn kunsthistorische voorbeelden onder wie Vincent Van
Gogh, Franz Liszt en Jan Cockx.
  
Naast de tentoonstelling in het FeliXart Museum, staan op het programma:
 
 
“Dark and Emotional and Energetic”,
Portraits of Musicians and Performance Drawings,
Bernaerts Platform, Antwerpen, maart 2014
 (met portretten van Chantal Acda, Martha Argerich, Claudio Arrau, Ludwig Van Beethoven, Lucas Blondeel, Jorge Bolet, Antoine Broucke, Ane Brun, Leticia Cuen, Bob Dylan, Nils Frahm, Boris Giltburg, Glenn Gould, Vladimir Horowitz, Rebekka Karijord, Isolde Lasoen, Franz Liszt, Nathalie Loriers, Rada Lupu, Freddy Mercury, Arturo Benedetti Michelangeli, Jan Michiels, Mauro Pawlowski, Sergei Rachmaninov, Robert Schumann, Grigory Sokolov, Daan Stuyven, Piet Van Bockstal, Daan Van de Walle…)
 
 
Het performance Festival “Interchange”,
Bernaerts Platform, Antwerpen, 5 april 2014
 
(performances en interactie met Antoine Broucke, Frederik Croene, Giovanni Barcella, Anastassya Savitsky, Benjamin Kahn, Geert Hellings (Stanton), Nicolas Rombouts (DezMona), Lucas Blondeel, Peter Holvoet-Hanssen, Mauro Pawlowski, Rebekka Karijord, Jan Michiels en Piet Van Bockstal)
presentatie: Kirsten Lemaire (Studio Brussel)

Bekijk hier de verschenen persartikels

PRAKTISCHE INFORMATIE
  
Catalogus
Teksten van Dirk Van Peer, Rebecca Nelemans, Dennis Van Mol en Jan Michiels
195 x 195 mm
IJsselprint
250 g/m2
IJsselprint
100 g/m2
64p
500 ex
 
 
FeliXart Museum                                        
Kuikenstraat 6,
1620 Drogenbos
Preview: 30 maart 2014, 11u
Opening: 30 maart 2014, 15u
02/377 57 22
 
 
Bernaerts platform
Museumstraat 25, 2000 Antwerpen
Verlatstraat 16-­‐22, 2000 Antwerpen
Preview: 27 maart 2014 16u-­‐19u
Opening: 27 maart 2014, 17u-­‐22u
Festival 5 april 2014, 20u-­‐00u30
Verlatstraat 16-­‐22, 2000 Antwerpen
www.museumstraat25.be
www.bernaerts.be
 
 
Atelier Broucke
Oude Steenweg 58
2530 Boechout
www.atelierbroucke.com
+ 32 (0) 495 94 94 67
 
Living With Drawings     
Natalie Braine
www.livingwithdrawings.com
+ 32 (0) 495 59 52 57
 
 
English translation
AFTERIMAGE. Koen Broucke - Jan Cockx - Vincent Van Gogh
Koen Broucke is a historian and artist. He draws his work from historical research which proceeds seamlessly to the production of expressive work and vice versa. His specific interest in the biographies of artists has given rise to studies of crisis situations in the lives of artists, in which he doesn’t opt for the well known facts of the history of art, but focuses attention on virtually lost documents and stories. And so, on the basis of rediscovered black and white photographs, he has reconstructed the tragic life of Jan Cockx, from his controversial role in World War II to his tragic death in his atelier. For Vincent Van Gogh, Broucke similarly went looking for works which had disappeared during bombardments, stolen works, and drawings which have been suppressed due to prudish civil morality. Together with original work by Vincent Van Gogh and Felix De Boeck, the exhibition shows a series of recently appeared exceptional works by Jan Cockx of the interwar period.

 


FeliXart Museum | Kuikenstraat 6 - B1620 Drogenbos
T +32 (0)2 377 57 22 | F +32 (0)2 377 29 15 | info@FeliXart.org


ERKEND MUSEUM
Deze erkenning op 15.5.2005 geeft het museum de middelen om zijn ambitie, een aantrekkelijke en dynamische museum te worden, zuurstof. Het totaal verniewde kader onder leiding van artistiek directeur Sergio Servellón Sosa en zakelijk directeur Raf Heylen rekent ook op een intense interactie met de liefhebbers, van het werk van De Boeck en van authentiek avantgarde en eigentijdse beeldende kunst replica watches , om zijn werking te optimaliseren. Dat gebeurt via AuthenticART partnerships – en projectwerking.