HOME | CONTACT | NIEUWSBRIEF NL FR
MuFDB.org
aspectenreflectiestalenten 

Reflecties

REFLECTIES - Tijdelijke tentoonstellingen 

REFLECTIES op het werk van Felix De Boeck 

Sinds haar wettelijke erkenning in 2005 biedt het FeliXart Museum, jaarlijks verschillende tijdelijke tentoonstellingen die reflecteren op/bij het werk van Felix.  Met retrospectieve tentoonstellingen over tijdgenoten en nagangers van Felix De Boeck en tentoonstellingen over hedendaagse kunstenaars, willen we wijzen op het belang en de invloed van het modernisme in de kunst van vorige eeuw tot vandaag.

2018:


FILIP FRANCIS EN HET RETINALE GEBAAR (27.05.2018-13.09.2018) VERLENGD TOT 14.10.2018

Sinds het begin van de jaren tachtig legt de Belgische kunstenaar Filip Francis (Duffel, 1944) zich toe op het maken van abstracte schilderijen en plaatst zich zo in een lange traditie. Denk aan de geometrische abstractie van De Stijl en het gestuele schildersgebaar van het abstract expressionisme. Francis vertrekt echter vanuit een ander, een conceptueel, uitgangspunt waarbij de handeling, vaak met een zelfopgelegde retinale beperking, primeert op het eindresultaat. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen de bedoeling, het experiment van de kunstenaar, en het beeld op zich. Met deze tentoonstelling nodigt het FeliXart Museum de bezoeker uit om het esthetische aspect van de ‘perifere visie’ van de kunstenaar te (her)ontdekken.


Catalogus
Auteur: Stefan Wouters
Drietalige editie (Nederlands, Frans en Engels)
uitgave: FeliXart Museum, 2018
Prijs: 20€CONSTRUCTIVISTISCHE VERBANDEN NOORD-ZUID (18.02.2018-06.05.2018)

Net nu De Stijl haar jubileumjaar vierde, vestigen het FeliXart Museum (Drogenbos) en het Museum Belvédère (Heerenveen, NL) de aandacht op de relaties tussen twee avant-gardistische  bewegingen die zich in de marge ontwikkelden, namelijk de ‘Zuivere Beelding’ in België en het constructivisme in Noord-Nederland. De tentoonstelling ‘Constructivistische verbanden Noord-Zuid’ toont aan dat de avant-garde in Noord en Zuid onterecht onderbelicht is gebleven. In deze internationale contacten hebben de tijdschriften Het Overzicht en De Driehoek een cruciale rol gespeeld. Onder leiding van redactieleden Jozef Peeters en Michel Seuphor bracht het kunstenaars samen uit Nederland en Vlaanderen. De tentoonstelling omvat werk en documenten van onder meer Felix De Boeck, Prosper De Troyer, Marthe Donas, Pierre-Louis Flouquet, Paul Joostens, Jos Léonard, Karel Maes, Jozef Peeters, Victor Servranckx, Edmond Van Dooren, Hubert Wolfs, Wobbe Alkema, Johan Faber, Johanna Nieland, Jan van der Zee, Theo Van Doesburg, Hendrik Werkman en Carel Willink.

De tentoonstelling werd georganiseerd in samenwerking met Museum Belvédère (Heerenveen, Nederland) en met de steun van de Nederlandse Ambassade in België.

Catalogus
Auteurs: Peter J.H. Pauwels, Han Steenbruggen en Sergio Servellón
Uitgegeven door het Museum Belvédère en het FeliXart Museum in 2017
tweetalige editie (Nederlands, Engels)
128 pagina's
25€

Lezingen
20.04.2018 om 19u
‘Dateringsproblemen in het werk van Wobbe Alkema’
door Han Steenbruggen, directeur Museum Belvédère
‘Antedatering bij abstracte kunstenaars in België’
door Sergio Servellón, directeur FeliXart Museum

29.04.2018 om 15u
‘Hendrik Werkman, The Next Call en het Constructivisme’
door Peter Jordens

reservaties: info@felixart.org of 02/377.57.22


2017:
STATIC MOVEMENT: JEAN-PIERRE MAURY & DIRK VERHAEGEN (05.11.2017-28.01.2018)

De tentoonstelling reflecteert over de geometrische abstracte kunst in België sinds de jaren 1970 doorheen het werk van Jean-Pierre Maury et Dirk Verhaegen. Beide kunstenaars brengen een concrete, afgewogen en conceptuele kunst, in de lijn van de historische abstractie. Zonder naar het minimalisme of de kinetische kunst over te stappen, opteren zij voor een beeldtaal die het traditionele kader van het schilderij overschrijdt. Het loswrikken uit het keurslijf van de abstractie brengt volgens Maury en Verhaegen een diepe reflectie over hun praktijk. In hun werk, waaraan zij een meditatieve functie toekennen, vertrekken ze vanuit het statische om vormen in beweging te brengen.

Curatoren: Laura Neve en Anthony Spiegeler

Catalogus
Auteurs: Laura Neve en Anthony Spiegeler
Drietalige editie (Nederlands, Frans en Engels)
120 bladzijden
uitgave: FeliXart Museum, 2017
Prijs: 20€


LUC PEIRE (05.02-14.05.2017)

Luc Peire (Brugge, 1916 - Parijs, 1994) is internationaal bekend als meester van het abstract verticalisme. In zijn toenemend streven naar onbegrensde ruimtelijkheid evolueert hij al snel naar de abstractie. Hij brengt de menselijke figuur als spiritueel wezen terug tot een verticale lijn in een uitgebalanceerde ruimte. In de zwart-wit-‘graphie’ herleidt de kunstenaar de lineariteit tot de essentie. Deze persoonlijke kunstvorm zal de hoeksteen vormen van de driedimensionale spiegel-environments: hoogtepunten van Peires zoektocht naar de ultieme oneindige ruimte. Later integreert Peire het doorgedreven verticalisme van de schilderijen, ‘graphies’ en tekeningen in (inter)nationale projecten met architecten en urbanisten. Tot zijn belangrijkste integratiewerken behoren de Place Carrée (Marne-la-Vallée, 1975-1982), het Metrostation Roodebeek (Brussel, 1976-1982) en Het Teken UZ Gasthuisberg (Leuven, 1992).
De tentoonstelling illustreert dit buitentreden van het schilderdoek met zelden getoonde werken. Naast een uitzonderlijke bundeling van Lumino-Tours (1970/1980), maquettes en foto’s van integratiewerken is ook het iconische Environnement I (1967) te bezichtigen.

Lees meer


2016:

VICTOR DELHEZ (06.11.2016-15.01.2017)

Victor Delhez (Antwerpen, 1902 – Argentinië, 1985) geldt als één van de belangrijkste houtsnijders uit het abstract modernisme in België.
Als grote vriend van Michel Seuphor begint hij met expressionistische gravures die in de eerste nummers van Het Overzicht gepubliceerd worden.
Omstreeks 1923 evolueert hij naar abstract werk, maar zet zijn oeuvre vanaf zijn vertrek naar Argentinië in 1925 voort in een magisch realistische stijl. Hij komt terug tot de abstracte graveerkunst in 1948 en 1963, en zet daarna zijn figuratief werk voort.
In Vlaanderen is vooral het symbolisch georiënteerd werk van Delhez bekend en gewaardeerd. Het FeliXart Museum werpt in een selectief overzicht het licht op zijn pionierswerk en worsteling met abstracte kunst.


BRABANTSE FAUVISTEN. EEN SELECTIE DOOR NICK ANDREWS (19.06.2016-02.10.2016)
Parallel met de solotentoonstelling van Nick Andrews in De Warande in Turnhout, organiseerde het FeliXart Museum een tentoonstelling rond de Brabantse fauvisten. Nick Andrews (°1972) werd gevraagd een subjectieve selectie te maken van fauvistische werken. De Antwerpse hedendaagse kunstenaar kan immers als een erfgenaam beschouwd worden van het fauvistische avontuur van de eerste decennia van vorige eeuw. In de lijn van het impressionisme, en onder invloed van het Franse fauvisme, ontwikkelde zich in en rond Brussel een Belgische variant. Het Brabants fauvisme wordt eveneens gekenmerkt door grove penseelstreken en het gebruik van pure en constrasterende kleuren die de instinctieve emotionele kracht benadrukken. In schematisch voorgestelde landschappen, interieurs en stillevens gaven de Brabantse fauvisten hun eigen omgeving vorm vanuit een expressief kleuronderzoek. De milde, bucolische taferelen van Ferdinand Schirren, Willem Paerels en Louis Thévenet contrasteren met de wild expressieve werken van Rik Wouters, Prosper De Troyer of de jonge Felix De Boeck. De vormelijke vrijheid in deze fauvistische composities zal voor enkele van deze kunstenaars, onder andere voor Jan Cockx, Felix De Boeck en Floris Jespers, zelfs de weg naar de abstractie openen.

Lees meer

2015:


WERNER CUVELIER
Werner Cuvelier (° 1939) is een pionier van de Concept Art in België. Sinds de jaren zestig werkt hij aan een rijk oeuvre, dat vaak vertrekt van het – schijnbaar objectief – ordenen, catalogeren en inventariseren van allerlei feiten en gegevens.
Hoewel zijn werk er vormelijk homogeen uitziet, zijn er binnen zijn œuvre twee grote tendenzen te onderscheiden. Enerzijds maakt Cuvelier ‘diagramwerk’ gebaseerd op statistieken en data die hij verzamelt, vanuit zijn drang om te ordenen en gevoed door zijn passie voor geschiedenis en wetenschap.
Anderzijds creëert de kunstenaar - eveneens geometrisch - werk,  dat resulteert uit vormelijke verwerkingen van zijn levenslang onderzoek naar de Gulden Snede.
Vanuit deze twee totaal verschillende invalshoeken ontstaan schilderijen, beelden, maar ook schetsboeken en notities, die zijn eindeloze zoektocht naar wetmatigheden in beeld brengen.
Tot op vandaag werd bijna uitsluitend de conceptuele insteek van Cuveliers werk in de kijker gezet. Het FeliXart Museum wil daarom in een selectief overzicht een volledig beeld bieden van zijn œuvre, waarbij, naast het conceptuele werk ook aandacht besteed wordt aan de werken die het resultaat zijn van puur formele onderzoeken.


(Werner Cuvelier, RW 69.01, 1969)


2014:

GUY BAEKELMANS
(05.10.2014-09.01.2015)

Lees meerRAMBLE. Maria Degrève, Roel Jacobs,  Annick Nölle, Mira Sanders (13.07.2014 - 14.09.2014)
Het FeliXart Museum ontvangt deze zomer vier kunstenaars, wier project oorspronkelijk bedoeld was als herfstprogramma van het intussen gesloten Herman Teirlinckhuis in Beersel.
Het is een ontmoeting van (lopende) onderzoekstrajecten, deels specifiek verbonden met de
omgeving van het door Teirlinck gekoesterde Breugelreservaat. De vier diverse trajecten die hier eerder toevallig convergeren hebben raakpunten maar vormen individuele ervaringsbeelden. Ze lopen uiteen en kruisen elkaar om een los weefsel te vormen. Een gelaagd patroon dat verandert met het gezichtspunt van de betrachtende, zoals ook de Zennelandschap met elke voortgaande stap verandert.
 
 
NABEELD. KOEN BROUCKE - JAN COCKX - VINCENT VAN GOGH (30.03.2014 - 29.06.2014)
Koen Broucke is historicus en kunstenaar. Hij put zijn werk uit historisch onderzoek dat naadloos overgaat in de productie van beeldend werk en omgekeerd. Zijn specifieke interesse in kunstenaarsbiografieën leidde tot onderzoek rond crisissituaties van kunstenaars, waarbij hij niet voor de gekende kunsthistorische feiten kiest, maar bijna verdwenen documenten en vertellingen onder de aandacht brengt. Zo reconstrueerde hij, aan de hand van teruggevonden zwart-witfoto’s, het tragische leven van Jan Cockx, van diens gecontesteerde rol in de Tweede Wereldoorlog tot diens tragische dood in zijn atelier. Voor Vincent Van Gogh ging Broucke eveneens op zoek naar tijdens bombardementen verdwenen werken, gestolen werken en tekeningen die omwille van preutse burgerlijke moraliteit zijn verdonkermaand. In de tentoonstelling is naast origineel werk van Vincent Van Gogh en Felix de Boeck, een reeks bijzondere en nieuw opgedoken werken van Jan Cockx uit het interbellum te zien.
 
2013:
MICHEL SEUPHOR (17.11.2013-09.03.2014)
Michel Seuphor (pseudoniem van Fernand-Louis Berckelaers, Antwerpen, 1901- Parijs, 1999) is één van de sleutelfiguren uit de kunstscène van het interbellum. Deze intellectuele omnivoor was als dichter, essayist, kunsthistoricus en criticus dé voorvechter van de abstracte kunst.  Hij is de auteur van standaardwerken zoals ‘Dictionnaire de la peinture abstraite’ en ‘De abstracte schilderkunst in Vlaanderen’, en stond aan de wieg van toonaangevende avantgardistische tijdschriften zoals ‘Het Overzicht’  en ‘Cercle et Carré’. Naast zijn literair oeuvre bouwde hij tevens een aanzienlijke carriere als beeldend kunstenaar. Het FeliXart Museum brengt een overzicht van zijn plastisch werk, dat naast tekeningen, collages en assemblages, ook uit toegepaste kunst bestaat. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met L'indivision Berckelaers en dankzij talrijke bruiklenen in binnen- en buitenland. Naast het Designmuseum Gent, het Letterenhuis en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, werkt het Felixart Museum samen met het Gemeentemuseum van Den Haag en het Centre Pompidou van Parijs waar de laatste retrospectieve tentoonstellingen in 1976 en 1977 werden gehouden.

2012:
JAN YOORS (28.10.2012-24.02.2013)

Jan Yoors (1922-1977), zoon van de Antwerpse glaskunstenaar Eugène Yoors, bouwde zijn carrière uit in New York na de Tweede Wereldoorlog. Naast schrijver en fotograaf, was hij vooral een fascinerende beeldende kunstenaar. Zijn veelzijdig werk werd geïnspireerd door zijn rijke levenservaringen: van zijn jeugd -die hij grotendeels met een zigeunerfamilie deelde-, over zijn gevangenschap door de nazi’s, tot de vele reizen en fotoreportages, o.a. in het Amazonegebied, het Verre Oosten en Rusland, alsook in de New Yorkse wijken zoals Harlem, die in de jaren ’50 een ware sociale revolutie meemaakten. Het FeliXart Museum brengt voor het eerst sinds 30 jaar een retrospectieve van dit krachtige werk, bestaande uit gouaches, beelden en abstracte tapijten. De frisse kleurrijke composities van de wandtapijten zijn vaak uitvergrotingen van scratched wall foto’s. Op die manier slaagt Yoors erin een brug te slaan tussen de traditionele Europese cultuur en de vluchtige Amerikaanse Pop Art. Hoewel Jan Yoors in 1957 samen met Jan Cox en René Magritte in New York exposeerde, is zijn werk in Vlaanderen bijna onbekend, ondanks een goed onthaal in de Amerikaanse pers. Zijn werk is opgenomen in belangrijke collecties zoals het Metropolitan Museum of Art en het Museum of Arts and Design in New York en de Art Institute of Chicago. Ter gelegenheid van de tentoonstelling in het FeliXart Museum zal een eerste referentiecatalogus uitgebracht worden.

GRENOBLE 1927: EEN PANORAMA VAN DE BELGISCHE KUNST (29.01.2012-27.05.2012)

Dit project beoogt een reconstructie van de tentoonstelling over moderne Belgische kunst die in 1927 in Grenoble werd georganiseerd. Met vierenzeventig referenties in haar catalogus bood deze tentoonstelling een blik op een van de mooiste en meest vernieuwende moderne Belgische kunstverzamelingen uit de jaren 1920 die in die tijd werden voorgesteld. Naast notoire kunstenaars die tegen het einde van hun carrière aanliepen, zoals James Ensor, Eugène Laermans, Jakob Smits, maar ook jongere kunstenaars, waarvan de meesten het fauvisme aanhingen, zoals Jean Brusselmans, Louis Thévenet, Hippolyte Daeye, Fernand Toussaint, Ramah, Albert Servaes, Leon Spilliaert, werden ook avant-gardisten getoond, gegroepeerd per stroming. Zo zag men er de ‘Expressionnistes’ [‘Expressionisten’] (Constant Permeke,Gustave De Smet, Floris Jespers, Frits Van den Berghe, Gustave Van de Woestyne, Joseph Cantré, Oscar Jespers en Edgard Tytgat), de ‘Surréalistes’ [‘Surrealisten’] (René Magritte en Auguste Mambour), de groep ‘Jeune Peinture’ [‘Jonge Schilders’] (Jean-Jacques Gailliard, Hubert Malfait en Georges Lebrun), en de ‘Plastique pure’ [‘Beeldende Kunstenaars’] (Felix De Boeck, Pierre-Louis Flouquet en Victor Servranckx).
 
Niet alleen herontdekken we zo de éénendertig moderne Belgische kunstwerken die sindsdien in Grenoble worden bewaard en waarvan de meeste niet meer in België werden getoond, maar maakt deze tentoonstelling het ook mogelijk een ‘tijdscapsule’ te creëren die is losgekoppeld van de interpretaties die we vandaag misschien over die periode hebben. 

Lees meer

foto: Musée de Grenoble

2011:

MODERNE KUNST UIT HET INTERBELLUM/ COLLECTIE KMSKA (tot 31.12.2018)

Wegens de sluiting van het Koniklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen voor renovatiewerken, heeft het FeliXart Museum de eer uitzonderlijke, vaak minder getoonde, kunstwerken uit de Antwerpse collectie uit de jaren ’20-50 te presenteren. Twee ruimtes bieden een blik op de bruisende kunstwereld tijdens het Interbellum, van de abstractie tot het expressionisme, met werk van Prosper De Troyer, Marthe Donas, Jozef Peeters, Oscar en Floris Jespers, Paul Joostens, Jan Kiemeney, Jules Schmalzigaug, Edmond Van Dooren en Ossip Zadkine.


Van 18 februari tot en met 6 mei 2018 wordt deze tentoonstelling geïntegreerd in de tentoonstelling "Constructivistische verbanden".

Foto: Floris Jespers, Suzanna en de grijsaards, 1927, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen  © Lukas - Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens
PAUL VAN HOEYDONCK: DE ABSTRACTE WERKEN (04.09.2011-18.12.2011)

Paul Van Hoeydonck (°Antwerpen, 1925) is beeldhouwer, schilder, tekenaar, collagekunstenaar en graficus. Het beroemde beeldje “Fallen Astronaut”, het enige kunstwerk dat zich in de ruimte bevindt, is aan hem te danken. Minder bekend is dat hij tussen 1955 en 1958 indrukwekkend abstract werk maakte. In kleurrijke, dynamische geometrische composities speelt Van Hoeydonck met de illusies van de waarneming. Door deze periode uit zijn werk te kiezen, brengt het museum de tweede generatie Belgische abstracten onder de aandacht, daar waar het tot nu toe vooral focuste op de historische avant-garde. De tentoonstelling brengt deze werken, van zowel Belgische als buitenlandse collecties, voor het eerst samen. Bij de tentoonstelling zal een uitgebreide publicatie uitgebracht worden.

foto: Paul Van Hoeydonck, Composition 1957, collection Adrian Mibus.

Lees meer


PAUL JOOSTENS: DE COLLAGES (01.05.2011 tot 31.07.2011)

Inspelend op het thema van Erfgoeddag 2011 “Armoe Troef”, geven we dit voorjaar aandacht aan kunst met sobere basismaterialen. Zo zorgde de collage voor een revolutie in de kunstgeschiedenis, omdat het een nieuwe relatie tot de materialiteit van het object teweegbracht. De eerste Belgische avant-gardist die de collagetechniek gebruikte is Paul Joostens (° Antwerpen 1889-1960). De tentoonstelling ‘Paul Joostens: de collages’ geeft een overzicht van zijn collagekunst: van zijn eerste kubistische en dadaïstische werken (jaren ’20) tot aan zijn later ‘gotisch’-surrealistisch werk (1937-1958). Hiermee willen wij eer bewijzen aan één van de meest individualistische en veelzijdigste Belgische kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
foto: Paul Joostens, Zonder titel (construction verte et rouge), 1920-1925, Collection Sylvio Perlstein, Antwerpen.
 

Lees meer

 

EEN VERLANGEN NAAR ABSTRACTIE (05.01.2010- 14.11.2010)

 

Met het project Een verlangen naar abstractie wil het FeliXart Museum historische avant-garde koppelen aan aan hedendaagse kunst.
De tentoonstelling handelt over de verschillende gedaantes van de (visuele) abstractie, van de historische avant-garde in de jaren ’20 en de vroege experimentele film, via de pioniers van de computerkunst, tot de hedendaagse mediakunst.
De transformaties van de abstractie in de 20ste en 21ste eeuw komen hier samen in een verlangen naar abstractie dat overeind blijft doorheen de verschillende disciplines van schilderkunst, film, video, computerkunst, sculptuur, geluidskunst, fotografie en mediakunst.

Lees meer2009-2010:


MAURICE CARLIER: LICHT IN BEWEGING (04.10.09 - 04.04.10)
Maurice Carlier was één van de pioniers van de abstracte beeldhouwkunst in België. Ondanks zijn indrukwekkende en veelzijdige oeuvre, is het werk van Maurice Carlier vandaag weinig gekend. Dat was ooit anders: tot vier maal toe stelde Carlier zijn werk voor in een solotentoonstelling in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten in de jaren 1930-1950, en kon hij rekenen op de belangstelling van collega-kunstenaars zoals Jean-Jacques Gailliard (1890-1976) en Jacques Moeschal (1913-2004).
De retrospectieve Maurice Carlier - Licht in beweging is de eerste overzichtstentoonstelling die aan het werk van deze te weinig gekende Brusselse kunstenaar wordt gewijd sinds zijn overlijden meer dan dertig jaar geleden. Lees meerL' EQUERRE (sinds 13.04.08)

  

Op Erfgoeddag (13 april 2008) ging in het museum het L’Equerre/7 Arts project van start. Het is een langlopend project waarbij de stand uit 1923 van de uitgeverij L’Equerre en het avant-gardistisch tijdschrift 7 Arts op het Salon de la Lanterne Sourde 85 jaar na datum wordt heropgebouwd. In deze kleine kubus, ontworpen door Victor Bourgeois, hingen werken van Felix De Boeck, Jozef Peeters, Karel Maes, Victor Servranckx en konden bezoekers kennismaken met de publicaties van uitgeverij L’Equerre…. Anno 2010 is dit niet anders... Lees meer2008-2009:
LE CUBE AU CARRÉ (19.10.08 - 11.01.09) 

Voor de tentoonstelling “Le Cube au Carré” is het FeliXart Museum een samenwerking met het Museum voor Schone Kunsten van Verviers aangegaan. Werken van een honderdtal Belgische artiesten worden voor deze tentoonstelling in het museum gepresenteerd. Het uitgangspunt is duidelijk: beeldende kunstenaars samenbrengen wiens onderzoek zich in hoofdzaak richt op het vierkant of de kubus. Grote namen uit de eerste generatie modernisten als Jozef Peeters, Karel Maes en Marcel-Louis Baugniet worden geplaatst naast het werk van hun “opvolgers”. Deze tentoonstelling loopt van 19 oktober tot 11 januari 2009. Lees meer
APPELL (25.05.08 - 21.09.08)
  

Tijdens de zomer van 2008, meer bepaald van 25 mei tot 21 september 2008, presenteerden een twintigtal internationale hedendaagse kunstenaars hun werk in het kader van de tentoonstelling APPELL. Het concept van de tentoonstelling is op z’n minst niet alledaags te noemen. Iedere kunstenaar kreeg een zeer beperkte oppervlakte ter beschikking en moest binnen deze grenzen opereren. Lees meer
KAREL MAES (29.04.07 - 05.08.07)


Karel Maes, één van de pioniers in de Belgische abstracteschilderkunst, was in 2007 gedurende enkele maanden de centrale figuur in het FeliXart Museum. Naast een uitgebreid overzicht van z’n plastisch en grafisch werk werden ook nooit eerder getoonde meubels en tapijten van zijn hand belicht. Dit overzicht van Karel Maes’ veelzijdige oeuvre (met bijhorende catalogus) waren het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen het FeliXart Museum, de familie Maes en verschillende privé-verzamelaars. Ook enkele belangrijke Belgische culturele instellingen (zoals de Archives de l’Architecture Moderne en de belangrijkste musea van België) hebben verschillende werken uit hun collectie ter beschikking gesteld voor deze unieke presentatie. Lees meer


FeliXart Museum | Kuikenstraat 6 - B1620 Drogenbos
T +32 (0)2 377 57 22 | F +32 (0)2 377 29 15 | info@FeliXart.org


ERKEND MUSEUM
Deze erkenning op 15.5.2005 geeft het museum de middelen om zijn ambitie, een aantrekkelijke en dynamische museum te worden, zuurstof. Het totaal verniewde kader onder leiding van artistiek directeur Sergio Servellón Sosa en zakelijk directeur Raf Heylen rekent ook op een intense interactie met de liefhebbers, van het werk van De Boeck en van authentiek avantgarde en eigentijdse beeldende kunst replica watches , om zijn werking te optimaliseren. Dat gebeurt via AuthenticART partnerships – en projectwerking.