HOME | CONTACT | NIEUWSBRIEF NL FR
MuFDB.org
aspectenreflectiestalenten 

Reflecties

PAUL VAN HOEYDONCK: DE ABSTRACTE WERKEN (04.09.2011-18.12.2011)

Ook al is zijn naam niet los te maken van de ‘Space Art’, omwille van het eerste kunstwerk op de maan (1971), mogen we niet vergeten dat Paul Van Hoeydonck een belangrijke vertegenwoordiger is van de tweede generatie abstracte kunstenaars. Na de Tweede Wereldoorlog werd de abstractie na twintig jaar stilte nieuw leven ingeblazen. De na-oorlogse drang voor vernieuwing versnelde de opkomst van non-figuratieve bewegingen. Talrijke kunstgroepen zagen het daglicht. Zo was Paul Van Hoeydonck medestichter van de Brusselse groepen ‘Art Abstrait’, ‘Formes’ en ‘Art Construit’, waarvan Jo Delahaut aan de basis stond. In 1956 en 1959 heeft hij reeds solotentoonstellingen in de beroemde Galerie Saint-Laurent en in 1961 en 1963 in het Paleis voor Schone Kunsten.

Van Hoeydonck heeft een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van de Groep 58-Hessenhuis. Deze groep Antwerpse kunstenaars wou de dynamiek van Expo 58 evenaren en zorgde voor de geleidelijke verschuiving van het artistieke zwaartepunt van Brussel naar Antwerpen.
Paul Van Hoeydonck geniet een internationale uitstraling, met tentoonstellingen in onder andere Milaan, Venetië, Düsseldorf, New York en was actief in de NUL-beweging, de Nederlandstalige tegenhanger van de Duitse ZERO-groep. In 1959 organiseerde hij de prestigieuze groepstentoonstelling “Vision in Motion – Motion in Vision”.
Niettegenstaande zijn bijdrage aan verschillende kunstgroepen, is hij altijd zijn eigen weg blijven bewandelen. Hij trachtte verder te gaan dan de zuivere geometrische abstractie. Hij verliet de strakke evenwichtige structuren om door een spel van onregelmatige vormen, in vaak felle kleuren, bewegingsillusies op te wekken. Licht asymmetrische constructies zorgen voor een dynamisch en ritmisch geheel. Zijn experimenten mondden uit in driedimensionale reliëfs, waarbij hij later het gebruik van plexiglas introduceerde. Deze nieuwe materie liet hem toe met lichtbrekingen te spelen.
Beweging en licht zijn de sleutelwoorden in zijn abstract œuvre, en dit kondigt reeds zijn evolutie naar de Space Art aan.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een uitgebreide monografie uitgegeven (met een analytische tekst van Jan Ceuleers). De uitgave is ontstaan uit de samenwerking tussen Ronny Van de Velde, het FeliXart Museum en uitgeverij Pandora.

    

   

  
Paul Van Hoeydonck, Compositie, 1958, Verzameling Maurice Verbaet.
Paul van Hoeydonck, Compositie, 1956, Verzameling T'Kindt Omer.
Paul Van Hoeydonck, Composition 888, 1957, Galerie Ronny Van de Velde, Antwerpen.


FeliXart Museum | Kuikenstraat 6 - B1620 Drogenbos
T +32 (0)2 377 57 22 | F +32 (0)2 377 29 15 | info@FeliXart.org


ERKEND MUSEUM
Deze erkenning op 15.5.2005 geeft het museum de middelen om zijn ambitie, een aantrekkelijke en dynamische museum te worden, zuurstof. Het totaal verniewde kader onder leiding van artistiek directeur Sergio Servellón Sosa en zakelijk directeur Raf Heylen rekent ook op een intense interactie met de liefhebbers, van het werk van De Boeck en van authentiek avantgarde en eigentijdse beeldende kunst replica watches , om zijn werking te optimaliseren. Dat gebeurt via AuthenticART partnerships – en projectwerking.