HOME | CONTACT | NIEUWSBRIEF NL FR
MuFDB.org
aspectenreflectiestalenten 

Felix De Boeck

FELIX DE BOECK (Drogenbos, 1898 - 1995)

Samen met kunstenaars als Victor Servranckx, Karel Maes, Jozef Peeters en Georges Vantongerloo behoort Felix De Boeck tot de eerste generatie modernistische schilders in België. Van het verkennend academisme over impressionistisch geïnspireerde werken en het kleurgeweld van het fauvisme evolueerde de schilder naar de abstractie. Zijn specifieke lyrisch-abstracte stijl van het begin van de jaren twintig sloot nauw aan bij de "nieuwe" kunst die zich internationaal manifesteerde en waarvan De Stijl de bekendste en meest extreme vertegenwoordiger was. Nadien, vanaf het einde van de jaren twintig, worden zijn werken mystiek realistisch, zijn beeldtaal en methode kenmerkt zich door het krassen met de passer in monochrome, geschilderde kleurvlakken. 
 


KORTE BIOGRAFIE:

Felix De Boeck werd geboren te Drogenbos op 12 januari 1898 op de boerderij van zijn ouders, waar hij later ook zelf zal wonen en werken. Hij stierf 98 jaar later in Sint-Agatha-Berchem op 18 januari 1995.

De Boeck volgde lager onderwijs tot het derde studiejaar in de gemeenteschool van Drogenbos. Vanaf het vierde studiejaar tot en met de retorica studeerde Felix aan het Franstalig Collège Saint-Pierre in Ukkel. Dit was voor hem een hele aanpassing aangezien hij slechts in beperkte mate Frans sprak. Samen met zijn broer Marcel en de latere radiopresentator Pol Jacquemijns was hij een van de 'intellectuele' jongelingen van Drogenbos. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog kon hij echter geen hogere studies aanvatten. Uiteindelijk ontwikkelde hij zich op autodidactische manier tot kunstenaar.

Felix De Boeck leerde tekenen in de tekenklas van kunstenaar Pol Craps, eveneens uit Drogenbos. Iedere zondagvoormiddag verzamelden enkele getalenteerde jongens en meisjes in zijn atelier en ze kregen er basistechnieken aangeleerd. Een ander kunstenaar die een tijdje in Drogenbos leefde, Louis Thévenet, bracht hem in contact met verf en penselen. Hij was het die Felix aanspoorde om verder te gaan dan alleen maar tekenen en bracht verf en penselen mee uit Brussel. Meer en meer trok ook Felix naar de stad om er contacten te leggen met andere artiesten en gelijkgestemde zielen. Zo kwam hij terecht bij de kunstkring "Doe Stil Voort" waar hij in 1918 voor de eerste maal de kans kreeg om zijn werk te tonen aan een groter publiek: 

“Via de kring Doe stil voort kwam ik in contact met de kunstwereld. Ik leerde Prosper De Troyer kennen, Jozef Peeters, de organisator en de vechter voor de moderne kunst, Eduard Van Dooren, Servranckx, Jan Cockx, Albert Daenens, e.a.”
(“Mijn leven en werk”, in: Felix De Boeck, uitgave vzw Vrienden van Felix De Boeck, s.d., p.27)

Aan het begin van de jaren twintig was Felix De Boeck één van de eerste modernistische kunstenaars in België. Samen met Servranckx, Peeters, Maes en anderen vertegenwoordigde hij de "zuivere beelding", geïnspireerd op de leerstellingen van De Stijl (kunstenaars als Piet Mondriaan en Theo Van Doesburg maakten deel uit van De Stijl). Felix De Boeck liet in zijn abstract werk het figuratieve element nooit helemaal los; vandaar ook dat men zijn werk meer specifiek omschrijft als lyrisch-abstract.

Midden jaren twintig besliste Felix om de boerderij van zijn ouders, die net gestorven waren, over te nemen. Vanaf dat moment combineerde hij het kunstenaarsschap met het landbouwersbestaan. 

“Ik zocht naar een bestaanszekerheid als mens om mijn kunstenaarsschap veilig te stellen. Met die bedoeling ben ik boer geworden. De romantische voorstelling van Felix De Boeck als de boer die schildert, zou misschien kunnen omgekeerd worden in de meer nuchtere voorstelling van Felix De Boeck als kunstenaar die boert. Maar wat is een woord of wat is een zin? Laat sommige vrienden hierover discussiëren. Vijftig jaar geleden heb ik gekozen en ik heb er nooit spijt van gehad. Als boer leef ik in de open lucht, de natuur is mij toevertrouwd en het wonder van het licht is een dagelijkse ervaring.”  
(“Mijn leven en werk”, in: Felix De Boeck, uitgave vzw Vrienden van Felix De Boeck, s.d., p.24)

Van maandag tot en met zaterdag werkte hij op het land en maakte hij reeds voorstudies. Op zondag kon men hem vinden in zijn atelier. Ook zijn stijl veranderde: net als zijn modernistische tijdgenoten, keerde hij stilaan terug naar de figuratie met mystieke werken en portretten. Jarenlang zal zijn werk niet tentoongesteld worden en werkt hij in alle stilte verder.  
 
1915:   Stillevens
1916:  Impressionistische en fauvistische werken
1918:  'Goghiaanse' werken
1919:   Futurisme
1920:   Abstracte Geometrie 
1923.   Genesis-periode
1938:   Mystieke moederschappen
1940:   Dierengevechten, Drieluik van de Arbeid, Fransiscaanse werken
1938:   De Zelfgave en de Barensnood, portretten en zelfportretten.
1950:  Cyclus van de Nachtlichten. herneming oudere thema’s
1981:  Begin en einde, synthesewerk
1994:  Ruimte, definitieve synthese oeuvre
 


ZIJN WERK  (in voorbereiding)

         

 

 

  

  


 


FeliXart Museum | Kuikenstraat 6 - B1620 Drogenbos
T +32 (0)2 377 57 22 | F +32 (0)2 377 29 15 | info@FeliXart.org


ERKEND MUSEUM
Deze erkenning op 15.5.2005 geeft het museum de middelen om zijn ambitie, een aantrekkelijke en dynamische museum te worden, zuurstof. Het totaal verniewde kader onder leiding van artistiek directeur Sergio Servellón Sosa en zakelijk directeur Raf Heylen rekent ook op een intense interactie met de liefhebbers, van het werk van De Boeck en van authentiek avantgarde en eigentijdse beeldende kunst replica watches , om zijn werking te optimaliseren. Dat gebeurt via AuthenticART partnerships – en projectwerking.